Systém AWiS je komplexní pokročilé řešení multimediální komunikace umožňující zobrazování obrázků, videí, internetových stránek, statického textu či obsahu RSS kanálů, přičemž zobrazovací plochu lze rozdělit až do několika různých zón. V těchto zónách lze zobrazovat různé formy komunikace podle toho, jak si zadavatel/nájemce systému určí. Celý systém je spravován vzdáleně prostřednictvím internetu, takže každá jednotka může být ovládána nezávisle na jeho geografické poloze a času z jednoho centrálního místa. Toto řešení nabízí maximální flexibilitu celého systému, neboť za několik minut od zadání do systému se sdělení dostane ke všem jednotkám. Aktuální/nová data jsou pravidelně stahována z datového serveru po uplynutí časového intervalu. K ovládání/správě systému slouží aplikace, která byla přímo pro tento systém vyvinuta. Je vytvořena tak, aby byla z uživatelského pohledu co nejjednodušší, zároveň však, aby se jejím prostřednictvím daly využít všechny možnosti, které systém nabízí.

Dohled nad celým systémem je možný jednak instalací jednoho zařízení přímo k zadavateli/správci, který tak bude mít okamžitý přehled nad tím, jaký obsah je v systému zobrazován. Dále pak aplikace obsahuje detailní reporting, takže i touto cestou lze dohledat, jaký obsah kdy a kde byl zobrazen, případně kdy a kým změněn. Nespornou výhodou vlastní aplikace je i to, že je možno ji dále přizpůsobit požadavkům zákazníků, resp. doplnit funkcionalitu, která bude "šitá na míru"

Technická specifikace

  • obrázky v libovolném rozlišení
  • formáty obrázků JPG, PNG, animovaný GIF
  • formáty videí AVI, MPG, VOB
  • flash animace
  • do spodní části displeje lze umístit krátké textové sdělení načítané z RSS kanálu
  • výstup lze doplnit doplňkovými informace drobného charakteru, které se zobrazují v daných intervalech po omezenou dobu v dodatečném pruhu